La vall de Rafal Trobat, donde la Alianza por el Agua sostiene un proyecto de optimización de recursos hídricos, es visitado por IB3

Reportatge sobre la Vall de Rafal Trobat, un espai on l’associació de veïns amb el mateix nom, gestiona el seu territori i reivindiquen la gestió hídrica tradicional, a més d’impulsar Projectes, com la recuperació d’espècies autòctones en perill d’extinció, com el Calàpet (gripau balear) i l’abella eivissenca.
Ir al contenido