La recuperació dels aqüífers passa per l’ús de l’aigua dessalada

Biblioteca

El consum domèstic en nuclis urbans és la principal pressió sobre els aqüífers, consumint fins al 60% de les aigües subterrànies. L’alternativa a l’aigua dels aqüífers és l’aigua dessalada però encara en l’any 2018 les dessaladores no funcionen a ple rendiment durant l’hivern. Aquest estiu de 2019 les dessaladores estan al màxim funcionament per la forta demanda estival. No obstant això, cal un ús prioritari d’aigua dessalada també a l’hivern per reduir la pressió urbana sobre els aqüífers i permetre la seva recuperació. Aquest canvi és fonamental per garantir aigua subterrània per a l’agricultura i tenir reserves hídriques per als períodes de sequera.

Acabamos de estrenar la nueva versión de esta web. Si encuentras algún fallo o tienes cualquier sugerencia, puedes indicarlo en el apartado “¿Te ha resultado útil?” que encontrarás al final de cada página.

Contacta con nosotros para más información. Muchas gracias.