Representants de l’Aliança per l’Aigua es reuneixen amb la directora general de Recursos Hídrics del Govern Balear

Representants de l’Aliança per l’Aigua han mantingut una reunió aquest dijous dia 26 amb Joana Garau, directora general de Recursos Hídrics del Govern dels Illes Balears. La reunió ha tingut per objecte tractar les prioritats per a la millora de la gestió de l’aigua a les illes d’Eivissa i Formentera.
En aquest sentit, tant els representants de l’Aliança per l’Aigua com del Govern dels Illes Balears han compartit la necessitat d’activar les juntes insulars de l’aigua. Així, la directora general s’ha compromès a convocar les juntes insulars de l’aigua abans de final d’enguany. Aquest òrgan de participació pública és fonamental per acordar entre totes les entitats locals implicades (administració pública, sector privat i societat civil) sobre les necessitats en infraestructures i inversions per al proveïment, sanejament i reutilització de l’aigua.
A més, els representants de l’Aliança per l’Aigua han traslladat la preocupació per la millora de les infraestructures de sanejament en les Pitiüses. D’una banda, s’ha tractat l’estat d’execució de la nova depuradora d’Eivissa. La directora general ha informat que la posada de marxa d’aquesta infraestructura està a l’espera de la definició definitiva del traçat de les conduccions per part del Ministeri de Transició Ecològica per poder iniciar posteriorment el tràmit d’expropiació dels terrenys a càrrec del Govern dels Illes Balears.
D’altra banda, els representants de l’Aliança per l’Aigua han consultat l’estat de redacció del Pla Director de Sanejament de les Illes Balears. Aquest instrument de planificació és una mesura bàsica establerta en el vigent Pla Hidrològic de Balears per determinar les actuacions i inversions en matèria de depuració i sanejament. La directora general ha explicat que l’esmentat pla es redactarà al llarg de l’any que ve i que a més la Conselleria de Medi Ambient va impulsar un Pla de Qualitat de les Aigües Litorals de Balears per al control dels abocaments de terra a la mar.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Acabem d’estrenar la nova versió d’aquest web. Si trobes algun error o tens qualsevol suggeriment, pots indicar-ho a l’apartat “T’ha sigut útil que trobaràs al final de cada pàgina. Contacta amb nosaltres per a més informació. Moltes gràcies.