Què defensam

Linies d'acció

Antecedents

L’Aliança per l’Aigua es va promoure l’any 2015, després d’uns anys de sequera a l’illa d’Eivissa i després el sentir social que la problemàtica que envoltava la gestió de l’aigua havia de ser abordada amb urgència. Per aquest motiu, la Fundació per a la Conservació d’Eivissa i Formentera (IbizaPreservation) va finançar l’estudi Anàlisi de la gestió de l’aigua a Eivissa, coordinat per especialistes del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat dels Illes Balears i amb la participació local de tècnics del GEN / GOB. En aquest estudi, a més de descriure la greu situació general dels recursos hídrics a  l’illa d’Eivissa es proposen deu propostes per millorar la seva gestió.

Després de la presentació dels resultats de l’estudi, i després de l’èxit del treball comú de l’Aliança Mar Blava, es va decidir per part del Fons per a la Conservació d’Eivissa i Formentera i l’organització Eivissa SOS Aigua començar una roda de contactes amb els representants de els diferents sectors, socials, institucionals, privats i agrícoles per valorar la possibilitat i l’interès de crear un espai en el qual de forma conjunta es treballés per millorar la gestió de l’aigua a Eivissa i Formentera que integrés la perspectiva de desenvolupament sostenible. Aquesta perspectiva ens permet prendre en consideració el fet que les qüestions vinculades a la preservació, la gestió, la utilització i l’accés a l’aigua estan interconnectades i que les seves relacions són dinàmiques. Aquest abordatge des de l’Aliança i amb tots els actors representats ens permet abordar la gestió de l’aigua des d’un enfocament integral i integrador que reconegui que les causes del deteriorament ecològic dels recursos hídrics davant del que ens trobem es deu a múltiples factors.

Skip to content