Les ordenances municipals d’estalvi d’aigua, objectiu prioritari per a l’any 2021 de l’Aliança per l’Aigua

L’Aliança per l’Aigua va acordar en la seva assemblea anual a l’impuls d’ordenances municipals d’estalvi d’aigua com a objectiu prioritari per a l’any 2021. També es va acordar continuar amb l’elaboració de l’informe anual d’indicadors de l’aigua, la campanya estival de sensibilització “Viu la illa, cuida l’aigua “així com reprendre els tallers d’educació ambiental a les escoles paralitzats per la situació extraordinària sanitària ocasionada per la COVID.

L’assemblea va tenir lloc el passat dijous 17 i van assistir Vicent Roig, conseller de Presidència i Gestió Ambiental de el Consell d’Eivissa, així com Jordi Salewski, Mónica Madrid i Andreu Roig, regidors dels ajuntaments d’Eivissa, Santa Eulària i Sant Joan respectivament. A l’assemblea també van assistir representants d’empreses de l’aigua que operen a les Pitiüses (Aqualia i Facsa) així com representants d’Amics de la Terra, GEN-GOB, Col·legi Oficial d’Arquitectes, Cooperativa Agrícola Sant Antoni, Fundació Eivissa Preservation, PIMEEF, Federació hotelera, Foment de Turisme, Voluntaris Eivissa i Associació de Veïns Rafal Trobat.

Els membres de l’Aliança per l’Aigua van valorar la prioritat de l’impuls de les ordenances municipals d’estalvi d’aigua com a instrument legal per reduir el consum urbà de l’aigua que és la principal pressió que pateixen els aqüífers d’Eivissa i Formentera. En l’actualitat únicament l’Ajuntament de Sant Josep compta amb aquesta norma municipal que regula l’obligatorietat de mesures d’estalvi i eficiència en l’edificació, com ara la instal·lació de tecnologies d’estalvi d’aigua, sistemes de reutilització les aigües grises, optimització de la captació de pluvials així com l’obligatorietat jardins amb vegetació mediterrània amb baix consum d’aigua. Per a això, el Col·legi Oficial d’Arquitectes va oferir el seu coneixement sobre les noves tecnologies pel que fa a les edificacions a les illes d’Eivissa i Formentera.

Així mateix es van presentar els treballs realitzats durant l’any 2020 on es va destacar l’elaboració de propostes de l’Aliança per l’Aigua en l’elaboració d’el nou Pla Hidrològic de les Illes Balears. En aquest sentit, l’Aliança ha proposat l’obligatorietat de l’ús urbà d’aigua dessalada en lloc del consum d’aigua subterrània en aqüífers sobreexplotats, la millora de les xarxes d’abastament urbà per reduir les elevades pèrdues actuals, l’execució de plans de millores de clavegueram municipal així com la finalització, modernització i millora de les depuradores d’Eivissa, Sant Josep, Cala Sant Vicent i Sant Joan, que actualment incompleixen els límits legals de qualitat de l’aigua depurada. Així mateix, l’Aliança per l’Aigua ha mantingut una comunicació amb la Conselleria d’Agricultura de el Govern Balear per donar el seu suport a la posada en funcionament de la bassa de reg de sa Rota i promoure la reutilització de l’aigua depurada a l’illa d’Eivissa.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Acabem d’estrenar la nova versió d’aquest web. Si trobes algun error o tens qualsevol suggeriment, pots indicar-ho a l’apartat “T’ha sigut útil que trobaràs al final de cada pàgina. Contacta amb nosaltres per a més informació. Moltes gràcies.