L’Aliança per l’Aigua reclama un Pla Director de Clavegueram de la ciutat d’Eivissa per solucionar els problemes abocaments fecals en períodes de fortes pluges

L’Aliança per l’Aigua reclama un Pla Director de Clavegueram de la ciutat d’Eivissa per solucionar els problemes abocaments fecals en períodes de fortes pluges
Un Pla Director de Clavegueram hauria de contenir millores tècniques com ara construir una xarxa separativa d’aigües fecals i pluvials, l’execució d’infraestructures de laminació i evacuació de les aigües, o sistemes de drenatge urbà sostenible, com ara voreres permeables amb vegetació, cunetes verdes i zones verdes per a la infiltració i magatzem de l’aigua. per a això, s’estima necessari l’acord de tots els partits polítics per garantir la celeritat i consecució d’aquestes actuacions, atès que impliquen diverses legislatures per a la seva execució .

L’Aliança per l’Aigua reclama un Pla Director de Clavegueram de la ciutat d’Eivissa per solucionar els problemes d’abocaments fecals als carrers durant períodes de fortes pluges. Aquest any s’han produït amb més gravetat durant les precipitacions caigudes durant l’última setmana que ha provocat l’abocament d’excrements al centre de la ciutat. L’Aliança per l’Aigua recorda que la principal causa d’aquests abocaments és la manca de separació de les xarxes de sanejament i pluvials a la ciutat d’Eivissa. A més, la impermeabilització del sòl urbà ha ocasionat que l’aigua no es filtri a terra i s’incrementi fortament l’escorrentia superficial, ocasionant les inundacions del nucli urbà i els elevats cabals d’aigües pluvials. Aquesta situació provoca que en períodes de fortes pluges la xarxa de clavegueram no tingui capacitat hidràulica per absorbir tota l’aigua i acabi desbordant les aigües fecals als carrers de la ciutat.

En aquest sentit, l’Aliança per l’Aigua celebra que la remodelació del front marítim de ses Figueretes inclogui la separació de les dues xarxes de sanejament i pluvials. També recorda que els tancs de tempesta actualment en construcció al port d’Eivissa són insuficients i no solucionaran completament els problemes d’inundació i saturació de les xarxes de clavegueram. Aquests tancs de tempesta estan dissenyats principalment per a recollir les primeres pluges de tempestes i retenir la contaminació del vessament urbana, eliminant l’abocament d’aigües contaminades al medi marí portuari. Per això, l’Aliança per l’Aigua considera que s’ha de plantejar una solució global mitjançant un conjunt d’actuacions definides en un Pla Director de Clavegueram de la ciutat.

Les xarxes de clavegueram són les infraestructures més oblidades del cicle urbà de l’aigua. El fet de ser una xarxa subterrània i tenir un funcionament a plena capacitat en pocs períodes de l’any fa que la ciutadania percebi la seva necessitat únicament quan es produeixen errors i abocaments, com els soferts a la ciutat d’Eivissa aquesta setmana. Per això, l’Aliança per l’Aigua reclama s’elabori i executi un Pla Director de Clavegueram de la mateixa manera que en nombroses poblacions de litoral espanyol similars a la ciutat d’Eivissa. Aquests plans inclouen un diagnòstic de la situació de les infraestructures de clavegueram urbà, es proposen millores tècniques com ara construir una xarxa separativa d’aigües fecals i pluvials, així com l’execució d’infraestructures de laminació i evacuació de les aigües. A més, la ciutat hauria de desenvolupar sistemes de drenatge urbà sostenible, com ara voreres permeables amb vegetació, cunetes verdes i zones verdes per a la infiltració i magatzem de l’aigua. D’aquesta manera es farà més permeable el sòl urbà i evitar la saturació de les xarxes de clavegueram en fenòmens de gotes fredes.

L’Aliança per l’Aigua estima fonamental resoldre aquest problema ambiental, de salut pública així com de deteriorament de la imatge turística de la ciutat d’Eivissa. Per a això, s’estima necessari l’acord de tots els partits polítics per garantir la celeritat i consecució d’aquestes actuacions, atès que impliquen diverses legislatures per a la seva execució.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Acabem d’estrenar la nova versió d’aquest web. Si trobes algun error o tens qualsevol suggeriment, pots indicar-ho a l’apartat “T’ha sigut útil que trobaràs al final de cada pàgina. Contacta amb nosaltres per a més informació. Moltes gràcies.