L’Aliança per l’Aigua realitza les seves aportacions al projecte del Pla Hidrològic de les Illes Balears 2022-2027

Cada sis anys es compleix un cicle de planificació hidrològica. Ens trobem en el període de consulta pública del tercer cicle de Planificació Hidrològica, pel qual es preveu que es publicarà el Pla Hidrològic de Tercer Cicle de Planificació de les Illes Balears. El passat 7 de gener de 2022 l’Aliança va enviar les seves aportacions a la Direcció General de Recursos Hídrics, sobre el Projecte de Pla Hidrològic de les Illes Balears. Aquesta seria l’última consulta pública realitzada, després de la consulta als Documents Inicials i a l’Esquema Provisional de Temes Importants. L’Aliança, a més, ha participat en diferents models de consulta, com ara les Juntes Insulars de l’Aigua, les Taules de treball, etc.

Entre les aportacions, l’Aliança ha posat de manifest que s’ha d’impulsar la reutilització i infiltració de les aigües regenerades, que s’han de revisar els usos de les concessions per a poder fer un repartiment més equitatiu dels recursos de les masses d’aigua subterrània, que s’ha de començar a considerar les aigües pluvials com un recurs, i la reivindicació de zones humides, noves estacions de mesura, i un llarg etcètera.


Les aportacions completes es troben aquí.

Skip to content