L’Aliança per l’Aigua posa en valor l’aigua depurada com a recurs

Cada sis anys es compleix un cicle de planificació hidrològica. Ens trobem en el període de consulta pública del tercer cicle de planificació hidrològica, pel qual es preveu que es publicarà, a la fi de 2021, el Pla Hidrològic de Tercer Cicle de Planificació de les Illes Balears. El 21 de maig de 2020 l’Aliança va enviar les seves aportacions a la Direcció General de Recursos Hídrics, sobre els Documents inicials, base del Pla Hidrològic. El passat 25 de novembre, l’Aliança també va remetre les seves propostes al Govern sobre l’Esquema Provisional de Temes Importants. L’objectiu de l’Esquema de Temes Importants és conèixer els problemes i plantejar solucions en relació amb la gestió de l’aigua; aquests donaran forma a el pròxim Pla Hidrològic.

Entre les aportacions que es van fer a l’Esquema de Temes importants, l’Aliança ha posat de manifest la necessitat de que les depuradores de l’illa d’Eivissa estiguin dotades amb tractament terciari i es trobin correctament dimensionades per a la població real, especialment en l’època estival. Aquesta és l’única manera de fer viable la reutilització dels efluents de les depuradores, o, com a mínim, que aquestes aigües siguin abocades amb una qualitat suficient per a no perjudicar el medi. La reutilització de les aigües depurades ha de passar a tenir un caràcter necessari i urgent. En el context de canvi climàtic en el qual ens trobem, la reutilització de les aigües deixarà de ser una opció per ser una necessitat, i hem d’estar tècnicament preparats per a això.

Per un altre costat, en aquestes aportacions s’inclou que l’ús d’aigües regenerades en camps de golf hauria de ser obligatori. En aquest Esquema de Temes Importants, es menciona que el reg dels camps de golf podria ser satisfet mitjançant l’ús d’aigua dessalada. Des de l’Aliança per l’Aigua creiem innecessari l’ús de l’aigua dessalada per a reg de camps de golf; el golf és una activitat amb un alt requeriment hídric, i la seva demanda té que ser satisfeta amb aigües depurades. Seria un pas enrere en la reutilització de les aigües oferint aigua dessalada per al reg dels camps de golf.

A més, l’Aliança ha reflectit el que ja venim reclamant des de fa anys, la substitució de l’aigua extraïda en aigües sobreexplotades per aigua dessalada, i l’ús prioritari d’aigua dessalada. El agua subterránea en el context en el que ens trobem ha de passar a ser un recurs secundari i no principal. A més, és necessari ampliar la xarxa de dipòsits en alta a l’illa d’Eivissa, per poder contenir amb un cert volum d’aigua dessalada per abastir en els pics de consum en estiu, i s’hauràn d’incrementar les mesures de control en les vivendes amb alt consum hídric .

A més, l’Aliança ha aportat diferents solucions per afavorir la recàrrega i recuperació dels acuífers, mitjançant la disposició d’estructures que afavoreixen l’entrada de les aigües pluvials, restauració de torrents i zones inundables, etc. d’aquesta manera, es favorirà la retenció de l’aigua i creació i manteniment d’ecosistemes vinculats a l’aigua. El agua pluvial a les Pitiüses ha de considerar-se un recurs hídric, i no hauria de subestimar-se ja que cada gota conta.

Was this post helpful?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Skip to content