L’Aliança per l’Aigua instarà el Govern Balear a incrementar els mitjans humans i econòmics per a millorar la gestió de l’aigua a les Pitiüses

L’Aliança per l’Aigua va acordar en la seva Assemblea General instar el Govern Balear la necessitat d’incrementar els mitjans humans i econòmics per a revertir la greu situació de la gestió de l’aigua a les Pitiüses. En aquest sentit, s’estima prioritari incrementar els mitjans humans de la Comissió Balear de Medi Ambient per agilitzar els tràmits d’avaluació ambiental de projectes d’infraestructures hídriques municipals. També, cal enfortir els recursos humans de la Direcció General de Recursos Hídrics per agilitzar la tramitació de les obres de connexió de la nova depuradora d’Eivissa així com la seva posada en marxa. L’Aliança recorda que l’actual retard de la posada en marxa de la nova depuradora d’Eivissa provoca el continu abocament a la mar de el 40% de les aigües residuals de l’illa d’Eivissa deficientment depurades. Així mateix, urgeix augmentar més mitjans humans per a la gestió eficient de la regulació de les aigües subterrànies. Actualment, es produeix un perjudici de l’impuls de projectes de joves agricultors, que pateixen un gran retard per iniciar la seva activitat per la demora de l’autorització de l’ús d’aigües subterrànies.

En l’Assemblea General de l’Aliança per l’Aigua també es va acordar reclamar a Govern Balear que iniciï una línia prioritària de l’Impost de Turisme Sostenible destinada als ajuntaments per a la millora de l’cicle urbà de l’aigua. Així, és necessari el suport econòmic per millorar la xarxa de proveïment i reduir les pèrdues d’aigua. Aquesta actuació és fonamental per aprofitar els recursos hídrics limitats d’aigua de les illes i garantir l’abastament urbà d’aigua en el període estival. En l’actualitat, s’ha augmentat el consum municipal d’aigua dessalada per reduir la pressió sobre els aqüífers però la producció d’aigua de les tres dessaladores de l’illa d’Eivissa és insuficient atès que es perd una mitjana de l’30% de l’aigua a la xarxa de subministrament municipal.

A més, és urgent un major finançament a través d’l’impost de turisme sostenible per millorar la xarxa municipal de clavegueram com a base per a l’adequada depuració i posterior reutilització. Així, l’actual falta de xarxa separativa d’aigües pluvials i fecals provoca el col·lapse de les depuradores en períodes de pluges per la sobrecàrrega de cabal d’aigües pluvials que impedeix l’adequada depuració de les aigües residuals. L’actual mal estat de l’clavegueram provoca l’entrada d’aigua de mar i la salinització de les aigües residuals depurades, impedint la seva reutilització per a ús agrícola. En aquest sentit, es va acordar també exigir a la Conselleria d’Agricultura de el Govern Balear a posar en marxa d’Eivissa la bassa de reg agrícola amb aigua regenerada de Sa Rota. Aquesta infraestructura es va finalitzar fa 20 anys però mai ha estat en funcionament. L’impuls de l’aigua regenerada de depuradora a les Pitiüses és determinant per a recuperar l’activitat agrícola, garantir la conservació del paisatge rural i promoure el producte local.

L’Assemblea General de l’Aliança es va celebrar aquest dimarts 17 de desembre i va comptar amb l’assistència de tècnics i regidors dels municipis d’Eivissa, Sant Josep, Santa Eulària i Sant Joan. Així mateix, van assistir membres de el sector empresarial (Aqualia i FACSA), de el sector agroforestal (Cooperatives agrícoles, comunitat de regants de Formentera, i l’associació de Propietaris Forestals) així com de el sector conservacionista i associatiu (Fundació Eivissa Preservation i Voluntaris Eivissa).

 

Skip to content