L’Aliança per l’Aigua es va reunir amb la societat civil, autoritats municipals i les concessionàries de distribució d’aigua en Assemblea General

Dimecres passat 23 de setembre, L’Aliança per l’Aigua es va reunir en Assemblea General, amb la societat civil representada per organitzacions com “AA VV Rafal Trobat”, “Associació de Propietaris Forestals d’Eivissa”, “Prou”, “Caseta Verda”, representants de les Cooperatives Agrícoles, els regidors de medi ambient dels ajuntaments de Santa Eulalia, Sant Joan, Eivissa i els representants de les empreses concessionàries de servei de proveïment d’aigua a l’Illa “AQUALIA” i “FACSA”.
El motiu de l’assemblea va ser presentar els resultats de l’àrdua labor que realitza l’Aliança per l’Aigua, en recerca, divulgació i educació, per a donar solucions a la problemàtica del risc de sequera hídrica que aguaita a la nostra illa per tercer any consecutiu des del 2018, així com, altres problemàtiques relatives al model de gestió hídrica pel que fa proveïment i sanejament de l’aigua.
Entre els principals resultats obtinguts per l’Aliança durant el primer semestre del 2021, pel que fa a recerca els punts tractats van ser: l’elaboració dels Indicadors de l’Aigua 2020, així com, l’elaboració de Plans de Sequera de San José i Sant Antoni. Respecte a difusió i educació, el tema rellevant va ser, la posada en marxa del blog “Educa Natura Eivissa i Formentera”, que recopila tota l’oferta d’educació ambiental disponible a Eivissa i Formentera.
El tema que va obrir debato entre les institucions públiques i la societat civil, van ser els resultats dels Indicadors de l’Aigua 2020, que ens van reflectir aspectes de la situació real d’Eivissa pel que fa a la seva gestió hídrica. Les dades més polèmiques van ser: a l’octubre de 2020, Eivissa entro en prealerta per sequera hídrica per tercer any consecutiu a causa de la sobreexplotació dels aqüífers per a proveïment d’aigua urbana, funcionament deficient de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Vila, així com, que el 80% de les aigües depurades a l’Illa mostren salinitats elevades inutilitzant-les per a ús agrícola, disminució en un 9% de la producció d’aigua dessalada respecte al 2019 i la reducció en la qualitat d’aigües de bany en els últims 9 anys en 15 de les 41 zones analitzades a Eivissa.
En l’assemblea, vam poder escoltar les estratègies que s’estan implementant des dels ajuntaments d’Eivissa, Santa Eulalia i Sant Joan, per a atendre aquesta problemàtica i poder donar solucions a curt termini. En general, els ajuntaments van esmentar, que es troben planificant mesures de control per a millorar la gestió hídrica dels seus municipis, les quals es plasmessin en ordenances municipals i altres legislacions. Al seu torn, es van esmentar les obres d’infraestructura que es troben en procés de planificació per a millorar el funcionament de les EDAR, així com, les mesures que implementaran per a l’aprofitament de les aigües residuals.

Per part seva, l’Aliança per l’Aigua concloc la reunió, presentant els reptes a afrontar els pròxims mesos, entre els quals destaquen, l’elaboració d’aportacions al tercer cicle de planificació del Pla Hidrològic de les Illes Balears i a la seva Avaluació Ambiental Estratègica, el lliurament dels Plans de Sequera de San José i Sant Antoni, la reactivació de la campanya d’estalvi d’aigua “Viu l’Illa, cuida l’aigua” (la pròxima temporada estival 2022), la impartició d’educació ambiental de qualitat en totes les aules d’Eivissa com a eina davant la crisi ambiental actual, així com, la creació de noves propostes de recerca que ens ajudin a conèixer els motius reals del descens de la qualitat de les aigües de bany. Tot això amb la finalitat d’obtenir resultats tangibles a l’anomenat “Pacte per l’Aigua”.

Skip to content