L’Aliança per l’Aigua d’Eivissa i Formentera anuncia un nou“Pacte per l’Aigua” per a aquest 2022

Aquest 2022, l’Aliança, reivindica i reactiva l’anomenat “Pacte per l’Aigua”. Aquest Pacte,
impulsat per l’Aliança en 2019, amb la fi instaurar un model de gestió hídrica
sostenible a Eivissa, va aconseguir el compromís de totes les forces polítiques de conjuminar
esforços i treballar en conjunt amb totes les institucions insulars, amb els mateixos
objectius referent al recurs hídric. El Pacte, que va ser signat per tots els
grups polítics, la qual cosa va suposar una fita important, que s’ha materialitzat en una
legislatura bolcada en l’Aigua.
Gràcies al Pacte per l’Aigua s’han dut a terme accions sense precedents entorn de la
gestió hídrica, com la finalització de la interconnexió de les tres dessaladores d’Eivissa
i amb això l’ús prioritari d’aigua dessalada per a proveïment urbà. Això ha
suposat que, en aquest últim any, s’hagi consumit més aigua provinent de
dessaladores que d’aqüífers, ajudant a la recuperació de les nostres masses d’aigua
subterrània.
Al seu torn, és mèrit del Pacte per l’Aigua que els ajuntaments d’Eivissa comptin amb un
Pla de Gestió Sostenible de l’Aigua, un instrument legal per a evitar la deterioració dels
recursos hídrics disponibles.
A més, s’ha aconseguit reactivar el projecte de la Bassa de Reg de Sa Rota, que es
troba en preparatius per a proveir d’aigua a la comunitat de regants de Santa
Eulalia.
Fins i tot amb els assoliments esmentats, queda un llarg camí per recórrer per a fer front
a la problemàtica de sequera hídrica que afrontem en les Pitiüsas, la qual s’intensifica
cada vegada més per efectes del canvi climàtic. Per això, és prioritat de l’Aliança,
reactivar el Pacte per l’Aigua, per la qual cosa s’està treballant en la renovació del Pacte
per l’Aigua, perquè novament totes les forces polítiques s’adhereixin i es comprometin
amb les accions descrites en el mateix i així aconseguir una altra legislatura per l’Aigua.

A aquest efecte, dissabte passat 30 d’abril, l’Aliança per l’Aigua, va acudir en
representació de la societat civil eivissenca a la II sessió plenària de Podemos. En ella,
l’Aliança va presentar les demandes actuals i la necessitat d’un nou Pacte per l’Aigua,
aconseguint el compromís de la formació, que es va formalitzar per la diputada Antonia
Jover, coordinadora de Podemos Balears

Skip to content