Junta Mensual d’Abril de l’Aliança per l’Aigua

Aquest dimecres dia 3 es va celebrar la Junta mensual d’abril de l’Aliança per l’Aigua. Es va realitzar una revisió dels treballs realitzats durant el mes de març i propostes de treball per a l’abril. En relació a la ronda de partits polítics per a la proposta pel Pacte per l’Aigua, s’han mantingut reunions amb els grups polítics del PSOE i Podem. Així mateix està previst reunir-se aquest abril amb la resta de partits polítics per finalitzar la ronda i fer una valoració general.

El programa d’Educació Ambiental “Ni una gota a la mar” s’ha dut a terme aquest març amb xerrades, visites a dessaladores i al centre Casita Verde de les 5 línies de l’IES Sa Serra i l’IES Algarb. També s’han dut a terme altres xerrades a l’IES Sa Blanca Dona, IES Marc Ferrer, IES Sa Colomina i CEIP Can Misses. Així mateix, amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, el 22 de març es va presentar la Guia Didàctica del Cicle de l’Aigua a Eivissa i Formentera. Durant els mesos d’abril i maig continuaran les xerrades i activitats educatives en diversos centres escolars de les Pitiüses.

También s’està treballant en l’apartat de difusió amb l’elaboració d’una infografia de l’aigua amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua. S’ha acordat continuar aquesta tasca amb una infografia mensual per difondre els problemes i solucions de la gestió de l’aigua a Eivissa i Formentera.

També es van presentar els resultats dels Indicadors de l’Aigua 2018 elaborats en col·laboració amb l’Observatori de Sostenibilitat d’Eivissa promogut per la Fundació per a la Conservació d’Eivissa i Formentera. Entre els resultats destaquen els següents:

  • A Eivissa entre l’any 2009 i 2019 s’assoleixen 3 períodes d’alerta de sequera hidrológica.
  • Els darrers 2 anys Eivissa s’ha caracteritzat per un baix índex de precipitacions amb un predomini de sequera meteorològica.
  • 9 de les 16 masses d’aigua presents a Eivissa es troben sobreexplotadas.
  • 8 de les 16 de les masses d’aigua d’Eivissa estan salinitzades però s’ha reduït la salinitat a l’aqüífer de Sant Miquel, així mateix 3 de les 16 masses d’aigua d’Eivissa estan contaminades per nitrats.
  • El consum dessalada a l’illa d’Eivissa s’ha incrementat en l’última dècada fins a arribar als 9,5 hm3 anual en l’any 2018 però poc més de la meitat de producció de 16, 6 hm3 de les tres desaladoras.
  • 1 de cada 3 litres es perden en la xarxa subministrament de l’illa d’Eivissa fins a aconseguir 6 hm3 a la xarxa l’any 2015. Sant Josep, Santa Eulària, Sant Antoni i Sant Joan superen el 25% de pèrdues en la xarxa requerit per la legislació ción.
  • El 40% de les aigües residuals s’aboquen al mar contaminades a l’any 2018.
  • Totes les depuradores d’Eivissa excepte la depuradora de Port de Sant Miquel han abocat entre 2017 i 2018 aigües contaminades.
  • Dues de les tres principals depuradores de l’illa aboquen aigües amb salinitats per sobre del límit per a ús agrícola.

Per últim en la reunió es va tractar la recerca de noves fonts d’financación per garantir la sostenibilitat econòmica de l’organització.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Acabem d’estrenar la nova versió d’aquest web. Si trobes algun error o tens qualsevol suggeriment, pots indicar-ho a l’apartat “T’ha sigut útil que trobaràs al final de cada pàgina. Contacta amb nosaltres per a més informació. Moltes gràcies.