El volum de les pèrdues d’aigua a l’illa d’Eivissa és superior a la producció d’aigua potable de la dessaladora de Vila

2019 va registrar pèrdues en la xarxa de subministrament de més d’un quart de total del cabal

Eivissa, 20-08-20 – L’aigua no registrada de l’illa d’Eivissa va aconseguir un 27.94% del total en 2019. Així es desprèn de les dades recollides per l’Aliança per l’Aigua d’Eivissa i Formentera relatius als indicadors de l’Aigua de 2019 i que publica l’últim Informe de l’Observatori de Sostenibilitat de IbizaPreservation des d’on es parla d’un volum de 4,3hm3 d’aigua potable que no és registrada en la xarxa de distribució; un volum superior al total de la producció de la dessaladora de Vila durant aquest any.

Recordem que l’aigua potable a l’illa d’Eivissa prové de dues fonts, o aigua subterrània de pous, o aigua dessalada de les tres dessaladores de l’illa (Vila, Sant Antoni i Santa Eulària).

Des d’un punt de vista tècnic, el volum d’aigua no registrada (ANR) es defineix com la diferència entre el volum d’aigua subministrada al sistema i el volum d’aigua registrada en els mesuradors dels clients. És a dir, aquesta aigua no registrada es deu a diverses causes entre les quals estarien les pèrdues per trencaments, les fugides en la xarxa de transport o distribució, o fins i tot els errors en el mesurament de cabals.

Pel que fa a l’anàlisi municipal, l’any passat el municipi que major relació d’aigües no registrades (ANR) va registrar va ser Sant Josep, on han aconseguit el 40,2% de les aigües subministrades (1,9 hm³); és a dir, un 15% més de la quantitat requerida pel Pla Hidrològic. El segon municipi amb major relació de ANR seria Santa Eulalia, que va aconseguir un 29,4% en 2019 (1,13hm3). Li seguiria Sant Antoni, amb un 19,76% (0,38hm3), Sant Joan amb un 19,14% (0,062hm3) i finalment Vila, amb el 18,13% de ANR (0,88hm3).

Només Vila i Sant Joan no han superat el màxim establert en el Pla Hidrològic al llarg del període de 2016-2019. El municipi d’Eivissa presenta una constant al voltant del 18% de ANR. El municipi de Sant Antoni va tenir una reducció en el percentatge de ANR entre els anys 2016 i 2017 fins a mantenir-se al voltant del 20%, i Sant Josep mostra el mateix patró de reducció; però mantenint-se en pèrdues d’al voltant del 40%.

Per part seva, les ANR en el municipi de Sant Joan han anat fluctuant, però amb un descens fins a aconseguir el mínim del període analitzat en 2019. Mentrestant, el municipi de Santa Eulària mostra un increment fins a 2018, aconseguint un 31% i disminuint durant l’any passat.

La dada positiva és que el volum d’Aigües No Registrades de tots els municipis no ha deixat de descendir des de 2016, la qual cosa posa de manifest que s’està treballant en el bon camí fins i tot en aquells municipis amb pitjors índexs en aquest sentit. Malgrat això, des de l’Aliança per l’Aigua insisteixen en la necessitat de millorar l’eficiència en la gestió del servei públic de l’aigua a fi de reduir les fugides d’aquest bé tan preuat a Eivissa i insisteixen en la necessitat de continuar invertint en la millora i gestió de les xarxes hídriques de l’illa.

Skip to content