El 2020 va ser el tercer any consecutiu en el qual l’illa d’Eivissa va entrar en prealerta per sequera després de l’estiu

El descens en la pressió humana i el major consum d’aigua dessalada no han evitat l’entrada en prealerta per sequera de l’illa

Eivissa, 12-04-21 –. L’Aliança per l’Aigua d’Eivissa i Formentera continua en la seva labor constant de recopilació d’informació sobre la situació de l’aigua mitjançant la recol·lecció de dades que també s’inclouen en l’Informe de Sostenibilitat d’Eivissa 2020 de l’Observatori de Sostenibilitat de IbizaPreservation i que, emmarcats en indicadors, descriuen de manera senzilla i actualitzada la gestió i estat dels recursos hídrics d’Eivissa.

Dos d’aquests indicadors són els de la sequera meteorològica i la sequera hídrica l’anàlisi de la qual, posa de manifest que 2020 va registrar menors pluviometries respecte als anys anteriors. De fet, en el cas de Vila no es donaven pluviometries tan baixes des de 2014, mentre que a Santa Eulària 2019 i 2020 van registrar pluviometries similars. El conjunt de les dades posa de manifest que la meitat dels anys estudiats s’han caracteritzat per una sequera més o menys intensa a l’illa.

Així, segons les dades de l’estació de l’aeroport d’Eivissa, del conjunt de dades analitzat s’identifica 1 any de sequera extrema (1983), 3 de sequera severa i 21 entre sequera moderada i lleu. D’aquesta manera, 25 dels 48 anys estudiats han presentat precipitacions per sota (o amb el mateix valor) de la sèrie temporal. En el cas específic de 2020, l’any passat es va caracteritzar per ser un any de sequera moderada. Les dades posen de manifest, per tant, que Eivissa ha registrat dos anys consecutius secs meteorològicament, 2019 amb sequera lleu, i 2020 amb sequera moderada.

Així mateix, d’acord amb els valors de l’estació de Ca Palerm en Santa Eulalia, es detecten 3 anys de sequera extrema (1983, 1999 i 2000; 2 d’ells consecutius), 2 de sequera se severa i 20 de sequera moderada i lleu. En total, 26 anys han presentat valors superiors al de “sequera”. 2020 va registrar valors d’Índex de Precipitació Estandarditzat de -0,8; fent de 2020 un any sec, caracteritzat per una sequera lleu. També aquesta estació ha registrat els dos últims anys consecutius pluviometries per sota de la mitjana, caracteritzant-se per una sequera lleu.

És a dir, segons les estacions d’AEMET que es troben a Eivissa, es pot extreure que la meitat dels anys estudiats s’han caracteritzat per una sequera més o menys intensa. En 2017, 2019 i 2020 s’ha sofert sequera moderada segons l’estació de l’aeroport d’Eivissa i lleu segons l’estació de Santa Eulària.
Amb respecte els últims anys registrats, 2017 va ser un any sec i la pluviositat dels anys anteriors insuficients (des de 2013 únicament s’ha donat 1 any amb índex pluviomètric per sobre de 0); 2018 es caracteritza per ser un any humit, però en 2019 es torna a tenir un any sec, caracteritzat per una sequera lleu i 2020 un any caracteritzat per una sequera moderada.

Pel que fa a la sequera hidrològica, aquesta es defineix com la disminució de la disponibilitat d’aigua potable superficial i subterrània. Si observem l’evolució de l’última dècada, Eivissa ha entrat en prealerta per sequera al novembre de 2012, en alerta a l’agost de 2014, trobant-se en prealerta al llarg de tot l’hivern fins a agost de 2015; quan torna a entrar en alerta per sequera fins a febrer de 2017. Al setembre de 2018 es va decretar la prealerta per sequera, recuperant-se la normalitat durant l’hivern i finalment a l’agost de 2019; havent-se recuperat la normalitat al gener de 2020.

En el cas de l’any 2020, Eivissa va entrar en prealerta per sequera a l’octubre; mantenint-se així tot l’any. És a dir, en l’última dècada s’han donat tres períodes breus de prealerta per sequera -coincidint amb el final de la temporada estival, i per tant major explotació dels recursos subterranis i menor pluviometria-; i un període de major durada, al llarg del qual es va entrar en tres ocasions en alerta per sequera.

Com veiem, les dades elaborades per l’Aliança per l’Aigua d’Eivissa i Formentera i recollits en l’Informe de Sostenibilitat 2020 d’Eivissa, posen de manifest que el descens en la pressió humana a l’illa d’Eivissa i el major consum d’aigua dessalada registrats en 2020 no han evitat l’entrada en prealerta per sequera de l’illa. És a dir, en l’últim decenni Eivissa únicament ha comptabilitzat 4 anys en els quals l’índex es trobi en tot el registre dins de la normalitat.

Was this post helpful?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Skip to content