Claus

  • Eivissa ha patit tres períodes d’alerta de sequera en els últims 10 deu anys (2014, 2015 i 2016). Va entrar en prealerta durant l’estiu de 2019; tornant a la normalitat durant l’hivern.
  • L’índex de sequera a Formentera ha tingut fluctuacions molt acusades en comparació amb l’illa d’Eivissa. En l’última dècada ha aconseguit la prealerta per sequera en mínim tres ocasions.
  •  Més de la meitat dels anys estudiats s’han caracteritzat per assolir índexs per sota del de normalitat.
Definició Evolució de l’índex de sequera hidrològica
Metodologia  Aquest indicador pretén analitzar la variació de l’Índex de sequera hidrològica (IeUD) durant l’últim decenni.

La sequera hidrològica es defineix com la disminució de la disponibilitat de aigua potable (tanto superficial com subterrània).

L’estat de sequera s’estableix mitjançant mesures dels nivells piezomètrics (profunditat de l’aigua subterrània), els volums drenats per les fonts i els volumns emmagatzemats als embassaments.

Aquest índex és igual a la mitjana aritmètica dels índex d’estat de cadascun dels resultats obtinguts  a cada unitat d’anàlisis (en aquest cas, els pous de cada Unitat de Demanda o UD) d’acord al Projecte del Plà especial d’actuació en situacions d’alerta i eventual sequera a les Illes Balears 02/01/2017.

Unitats IeUD (Índex de sequera hidrològica)
Temporalitat Mensual
Escala geogràfica Insular (Pitiüses)
Fonts d’informació Govern de les Illes Balears:Direcció General de Recursos Hídrics.
Observacions L’índex distingueix 4 zones segons l’estat dels recursos hídrics: Zona de normalitat, zona de prealerta, zona de alerta i per últim, zona d’emergència.

Resultats

En l’última dècada Eivissa ha entrat en prealerta per sequera al novembre de 2012, en alerta a l’agost de 2014, trobant-se en prealerta al llarg de tot l’hivern fins a agost de 2015; quan torna a entrar en alerta per sequera fins a febrer de 2017. Al setembre de 2018 es va decretar la prealerta per sequera, recuperant-se la normalitat durant l’hivern i finalment a l’agost de 2019; havent-se recuperat la normalitat al gener de 2020. Finalment, respecte a 2020, Eivissa ha entrat en prealerta per sequera a l’octubre; mantenint-se així tot l’any. És a dir, en l’última dècada s’han donat tres períodes breus entrant en prealerta per sequera -coincidint amb el final de la temporada estival, i per tant major explotació dels recursos subterranis i menor pluviometria-; i un període de major durada, al llarg del qual es va entrar en tres ocasions en alerta per sequera. El descens en la pressió humana a l’illa d’Eivissa i el major consum d’aigua dessalada no han evitat l’entrada en prealerta per sequera (Figura 1).

En el cas de Formentera, un registre continu es comença a tenir a partir de 2012. Durant aquests anys l’índex de sequera ha tingut fluctuacions molt acusades en comparació amb les d’Eivissa. S’alternen els índexs molt variables al llarg de tot l’any; sense mostrar cap mena d’estacionalitat o patró concret. Es va entrar en prealerta de sequera a l’abril de 2012, sortint de la mateixa a l’octubre de 2012; d’altra banda, s’aconsegueix novament la prealerta al juny de 2013, sortint de la mateixa a l’octubre de 2013. Al maig de 2014 es torna a entrar en prealerta per sequera i se surt al gener de 2015. Succeeixen uns certs salts en el registre que impossibiliten comprendre quins esdeveniments es van donar. A partir d’aquest salt en el registre no s’ha aconseguit la prealerta en cap altre moment. És a dir, a Formentera en els últims tres anys s’ha entrat tres vegades en prealerta per sequera (Figura 2). Aquest 2020 Formentera s’ha mantingut en estat de normalitat, i observant a grans trets la tendència de les reserves, sembla que aquestes van augmentant a causa de l’increment en el consum d’aigua dessalada i conseqüentment menor pressió sobre les masses d’aigua subterrànies.

És a dir, en l’últim decenni Eivissa únicament ha tingut 4 anys en els quals l’índex es trobi en tot el registre dins de la normalitat i en el cas de Formentera aquest 2020 ha estat el primer any en què els valors s’han mantingut dins de la normalitat de forma continuada.

Figura 1. Evolució de l’índex de sequera hidrològica a Eivissa (2010-2020). (Font: Govern de les Illes Balears).

Figura 2. Evolució de l’índex de sequera hidrològica a Formentera (2010-2020). (Font: Govern de les Illes Balears).

Skip to content