Claus

  • En 2020, 5 de les 10 depuradores de l’illa d’Eivissa van rebre aigües amb matèria orgànica o sòlids en suspensió superior als valors permesos. En un 63,72% del cabal se superen els límits legals.
  • El 62,8% de les aigües residuals que aconsegueixen la depuradora de Formentera presenten incompliment en els paràmetres de qualitat.
DefinicióAquest indicador pretén oferir perspectiva sobre la qualitat de les aigües residuals que arriben a les depuradores gestionades per ABAQUA a l’illa d’Eivissa. Aquesta aigua que passa pel clavegueram és la que posteriorment es tractarà en les depuradores.
Metodologia
Els valors màxims són els establerts pel PHIB; i en el cas de disposar de normes municipals que determinin valors més restrictius, seran les normes municipals les que pautaran les concentracions màximes permeses. Això es mesura mitjançant la Demanda Biològica d’Oxigen (DBO), la Demanda Química d’Oxigen (DQO) i els Sòlids en Suspensió (SS) presents. Segons el PHIB:UnitatsMg / LO2, hm3 (1.000.000m3)
TemporalitatMensual
Escala geogràficaInsular
Fonts d’informacióABAQUA: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental.
ObservacionsLa DBO és la quantitat d’oxigen consumida pels microorganismes de la mostra per a la degradació de les substàncies orgàniques d’aquesta.
La DQO és la quantitat d’oxigen necessari per degradar la matèria orgànica de la mostra per mitjans químics.

Resultats

Al llarg del 2020, de les 10 depuradores d’Eivissa, gestionades per ABAQUA en 5 d’elles es van detectar en l’entrada del cabal valors qualitatius superiors als legals. És a dir, tan sols el 50% de les depuradores existents reben al seu cabal aigües que compleixen amb els paràmetres definits en el marc legal. Cal esmentar que, en 2019, únicament 1 de les 10 depuradores rebia al seu cabal aigües amb els paràmetres establerts pel llei el que ens demostra una millora gradual de la qualitat de l’aigua rebuda en les depuradores d’Eivissa.

En termes globals, el 63,72% de les aigües que van aconseguir les depuradores es trobaven amb concentracions superiors a les definides pel marc legal; o cosa que és el mateix, 7.14hm3 enfront dels 11,21 hm³ que aconsegueixen les depuradores. El 62,8% de les aigües residuals que van aconseguir la depuradora de Formentera presentaven incompliment en els paràmetres qualitatius.

La baixa qualitat de les aigües residuals que aconsegueixen les depuradores no necessàriament ve determinada per un pols estacional. Així, Port de Sant Miquel i la Cala Sant Vicent són les úniques depuradores en les quals sembla que aquest descens en l’activitat ve relacionat amb la temporada alta. Per a diferents depuradores la qualitat de les aigües residuals que aconsegueixen les instal·lacions no compleix els criteris sistemàticament; seria el cas de Sant Joan (únicament compliria en els mesos d’octubre a desembre), Sant Antoni (el cabal d’entrada no compliria cap mes), Vila (el cabal únicament compliria al gener, febrer, abril i maig), Can Bossa (el cabal únicament compliria al juny), Santa Eulalia i Cala Llonga, van complir amb els paràmetres tot l’any. La depuradora de Sant Josep va incomplir els paràmetres al març i desembre i Cala Tarida al març i novembre.

Segons el cabal que aconsegueix la depuradora que no compliria els límits legals en relació al cabal total; per ordre seria així: Sant Antoni (100,00%), Can Bossa (78,76%), Vila (70,83%), Sant Joan (60,34%), Cala Sant Vicent (22,35%). Les depuradores de Sant Josep, Port de Sant Miquel, Santa Eulària i Cala Tarida han complert amb els paràmetres establerts per llei al llarg del 2020.

En el cas de Formentera, un 66,82% del cabal que va rebre la depuradora en 2020 no compliria els límits de qualitatius legals.

Figura 1. Relació entre la qualitat de l’cabal d’entrada a les EDAR d’Eivissa per mesos. Elaboració pròpia. Font: ABAQUA

Skip to content