Aquest setembre el Govern Balear ha anunciat que l’illa d’Eivissa ha entrat en prealerta de sequera per la baixada de les reserves hídriques subterrànies fins al 40%. En estat de pre-alerta, el Pla Balear de Sequera estableix l’obligatorietat de reduir el 10% consum domèstic en habitatges aïllats en sòl rústic i l’ús prioritari d’aigua dessalada per a proveïment urbà. D’aquesta manera, es podrà reduir la forta pressió humana sobre els aqüífers. A més és fonamental millorar el cicle integral de l’aigua per reduir el consum humà d’aigua i reutilitzar l’aigua depurada que actualment s’aboca a la mar. Reduir el risc de sequera és una responsabilitat de tots.

Skip to content