El costum de tirar tovalloletes humides pel WC provoca embussos a la xarxa de clavegueram i les depuradores. A Espanya, les avaries provocades per les tovalloletes comporten una despesa de 230 milions d’euros a l’any, quantitat que podria ser invertida en la millora de l’cicle urbà de l’aigua.

Entre els diferents problemes generats per les tovalloletes trobem l’alliberament de microplàstics als ecosistemes marins i terrestres, afectant per tant a l’equilibri dels ecosistemes i la nostra salut. D’altra banda, són la principal causa d’embussos i trencaments de la xarxa, provocant pèrdues i greus abocaments a la mar. A més, provoquen avaries a les depuradores, empitjorant la depuració de les aigües residuals; novament afectant els ecosistemes terrestres i marins.

La solució és a les nostres mans, les tovalloletes d’un sol ús (fins i tot les biodegradables), així com bastonets, compreses, olis, etc. sempre a la paperera. És l’única manera de no alimentar el “monstre de les clavegueres”!

Skip to content