La nostra petjada hídrica és la despesa d’aigua necessaria per a fabricar els productes que comprem. Els ciutadans consumim molta aigua per beure, cuinar i rentar, però molta més per a la producció d’aliments i roba. La roba que vestim cada dia requereix de mitjana 15.000 litres per a la seva fabricació.

Tots els productes que fem servir diàriament consumeixen, de manera directa o indirecta, un volum d’aigua. L’impacte generat per a cada producte és diferent, pel que està a les nostres mans triar productes amb menor impacte, mitjançant la compra responsable i de productes de proximitat.

Skip to content