El correcte funcionament del cicle integral de l’aigua és determinant per garantir la conservació del medi ambient i la viabilitat de les activitats econòmiques d’Eivissa i Formentera.

Un ús prioritari de l’aigua dessalada és clau per a l’abastament urbà i possibilita reduir la pressió sobre els aqüífers per que es recuperin i a més garantir la qualitat de l’aigua de l’aixeta. La recuperació dels aqüífers permet garantir l’aigua per a l’agricultura així com reduir l’estrès hídric dels boscos i el risc d’incendis. La Millora de l’agricultura i el bosc significa conservació del paisatge i foment del producte local i del turisme rural. La qualitat de l’aigua de l’aixeta és un dret bàsic i més possibilita reduir l’ús d’ampolles d’aigua i dirigir-nos cap a unes illes lliures de plásticos.

La millora de la depuració de les aigües residuals assegura la qualitat de les aigües de bany recurs turístic fonamental en Eivissa i Formentera. A més, la protecció de la posidònia depèn de la qualitat de les aigües litorals. Finalment, la correcta depuració de les aigües residuals és el pas necessari per reutilitzar el agua.

La reutilització de l’aigua possibilita tenir aigua abundant en lloc d’abocar l’aigua depurada al mar. És un recurs hídric molt valuós en unes illes amb sequeres recurrents. L’aigua regenerada es pot utilitzar per a usos agrícoles i impulsar l’activitat econòmica agrícola, el reg de jardins i la neteja de carrers. A més és un recurs hídric necessari per a la recuperació de les zones humides com Ses Feixes.

Skip to content