Els coneixements i tecnologies actuals permeten un elevat estalvi i reutilització de l’aigua en cases i allotjaments rurals. L’Aliança per l’Aigua promou la recollida d’aigües pluvials i la reducció del consum d’aigua de pou. També és possible la reutilització d’aigües grises i negres mitjançant la depuració amb plantes aquàtiques per a usos de wc i reg de parcs i jardins. A més és necessari la prohibició de jardins tropicals amb alt consum d’aigua i el foment de jardins mediterranis.

Aquestes mesures es podrien incloure en una ordenança municipal d’estalvi de l’aigua tal com promou l’Aliança per l’aigua en la seva proposta de Pacte per l’Aigua en Eivissa i Formentera. El municipi de Sant Josep ja té aprovada aquesta ordenança des de l’any 2016 per a nous habitatges i reformes.

Skip to content