L’Aliança per l’Aigua ha elaborat una Guia Didàctica com a material de suport al programa d’educació ambiental “Ni una gota a la mar”. La guia didàctica es divideix en dues parts: primera part teòrica i segona pràctica. La primera part inclou una descripció actualitzada del cicle de l’aigua a les Pitiüses: ecosistemes aquàtics, usos tradicionals i actuals així com una descripció dels problemes ambientals i solucions. La segona part conté un seguit d’activitats educatives que persegueixen generar un major coneixement en els estudiants de secundària sobre l’aigua a les Illes Pitiüses i conscienciar sobre els principals reptes que ha de fer front la societat d’Eivissa i Formentera. La meta principal és aconseguir que els alumnes i les alumnes reflexionin sobre l’ús de l’aigua a les illes, adquireixin i completin els seus coneixements sobre el cicle de l’aigua a Eivissa així com assumeixin hàbits, actituds i valors educatius vinculats amb un ús racional i sostenible de l’aigua .

Skip to content