És una campanya de sensibilització ambiental per fomentar l’estalvi i un consum responsable de l’aigua a la població local en general i població turista que reben les illes Pitiüses durant els mesos estivals. La campanya promou bons hàbits en l’ús de l’aigua com ara estalvi mitjançant l’ús de dutxes en lloc de banys, ús racional de cisternes, neteja de tovalloles, aixetes, etc. En aquest sentit, l’estalvi domèstic de l’aigua redunda en una menor pressió dels aqüífers i la millora dels recursos hídrics de les Pitiüses.

Aquesta campanya es realitza per tercer any consecutiu des de l’any 2016. Per això, en l’últim any, s’han editat 11.500 fullets, 9.000 penjadors de poms i 3.000 adhesius que es repartiran en establiments turístics. Destaca també que la Federació Hotelera d’Eivissa i Formentera ha inclòs informació de la campanya als 125.000 mapes que editen i reparteixen durant l’estiu als seus clients. Aquesta campanya s’ha realitzat amb el suport de membres de l’Aliança com Aqualia, Federació Hotelera d’Eivissa i Formentera, PIMEEF, PIMEEF Rent a Car, Voluntaris Eivissa així com les institucions públiques d’Eivissa i Formentera que han col·laborat en tot el procés d’edició i difusió de la campanya.

Skip to content