Claus

  • El 2020 s’han registrat menors pluviometries respecte als anys anteriors. A Eivissa no es donaven pluviometries tan baixes des del 2014, mentre que a Santa Eulària 2019 i 2020 van registrar mateixes pluviometries A Formentera és l’any menys plujós des de 1999.
  • 2019 ha estat un any caracteritzat per una sequera moderada a les Pitiüses.
  • La meitat dels anys estudiats s’han caracteritzat per una sequera més o menys intensa

DefinicióEvolució de l’índex de sequera meteorològica.
MetodologiaAquest indicador pretén analitzar la variació de l’Índex de Precipitació Estandaritzat (SPI) durant les últimes dècades.

 La sequera meterològica es defineix com la disminució de les precipitacions a una regió concreta respecte al valor mitjà d’aquesta regió i durant un temps determinat. Es calcula mitjançant el SPI i la informació s’extrau de les estacions d’AEMET.Aquest índex suposa que la precipitació es distribueix segons una distribució normal i per tant es pot avaluar la desviació de les precipitacions d’un any determinat amb respecte a la mitjana de la sèrie temporal.

UnitatsSPI (Índex de Precipitació Estandaritzat)
TemporalitatAnual (serie 1970-2019)
Escala geogràficaSegons estacions de mesura, Insular (Pitiüses)
Fonts d’informacióGovern de les Illes Balears:Direcció General de Recursos Hídrics.
ObservacionsL’índex distingueix 4 densitats de sequera segons el valor de l’SPI: Sequera lleu (entre 0 i -0,84), sequera moderada (-0,84 i -1,28), sequera severa (-1,28 i -1,65) i extrema (<-1,65).

 Les estacions que s’analitzen a les Pitiüses són al’Aeroport d’Eivissa (B954), Santa Eulària (B962) i a Formentera (B984 i B988).

Resultats

Segons les dades de l’estació de l’aeroport d’Eivissa, s’identifica 1 any de sequera extrema (1983), 3 de sequera severa i 21 entre sequera moderada i lleu. 25 dels 48 anys estudiats han presentat precipitacions per sota (o amb el mateix valor) de la sèrie temporal (Figura 2). En concret, 2020 s’ha caracteritzat per ser un any de sequera moderada; per tant, portem dos anys consecutius secs meteorològicament, 2019 amb sequera lleu, i 2020 amb sequera moderada.

D’acord amb els valors de la SCI de l’estació de Can Palerm a Santa Eulàlia, es detecten 3 anys de sequera extrema (1983, 1999 i 2000; 2 d’ells consecutius), 2 de sequera es severa i 20 de sequera moderada i lleu. 26 han presentat valors de la SCI per sobre de la valor de “sequera” (Figura 1). 2020 va registrar valors de SCI de -0,8; fent del 2020 un any sec, caracteritzat per una sequera lleu. Aquesta estació ha registrat els dos últims anys consecutius pluviometries per sota de la mitjana, caracteritzant-se per una sequera lleu.

A Formentera hi ha dues estacions d’AEMET. Segons els valors llançats per aquestes, s’ha patit gener sequera extrema en l’any 1983, 1 moderada el 1995 i 23 entre sequeres moderades i lleus. 25 anys han presentat valors de la SCI per sobre de el valor mitjà temporal (Figura 3). 2020 s’ha caracteritzat per ser un any de sequera moderada, de manera que els dos últims anys consecutius han estat anys caracteritzats per sequera (2019 sequera lleu i 2020 sequera moderada)..

És a dir, segons les estacions d’AEMET que es troben entre Eivissa i Formentera, es pot extreure que l’any 1983 va ser un any d’extrema sequera i que l’any 1999 també va suposar una sequera severa. Com a norma general, la meitat dels anys estudiats s’han caracteritzat per una sequera més o menys intensa. En 2017, 2019 i 2020 s’ha patit sequera (moderada registrat a l’estació de l’aeroport el 2017), en concret, 2020 s’ha caracteritzat per una sequera moderada segons l’estació de l’aeroport d’Eivissa i l’estació de Formentera i lleu segons l’estació de Santa Eulària.

D’altra banda, a l’illa d’Eivissa no s’han donat anys amb índexs per sobre de 1,5 en les dues últimes dècades, mentre que en el període comprès entre 1970 al 1997 es mostraven més recurrents. Pel que fa els últims anys registrats, 2017 va ser un any sec i la pluviositat dels anys anteriors insuficients (des de 2013 únicament s’ha donat 1 any amb índex pluviomètric per sobre de 0); 2018 es caracteritza per ser un any humit, però en 2019 es torna a tenir un any sec, caracteritzat per una sequera lleu i 2020 un any caracteritzat per una sequera moderada.

Figura 1. Evolució de l’índex de sequera meteorològica per a la estació de Santa Eulària (1970-2020). (Font: Govern de les Illes Balears).

Figura 2. Evolució de l’índex de sequera meteorològica per a la estació de l’aeroport d’Eivissa (1970-2020). (Font: Govern de les Illes Balears).

Figura 3. Evolució de l’índex de sequera meteorològica per a les dos estacions de Formentera (1970-2020). (Font: Govern de les Illes Balears).

Skip to content