2019, un any de llums i ombres en matèria hídrica

2019 ha estat un any amb bones i males notícies pel que a assumptes hídrics es refereix. Així ho posa de manifest l’últim balanç de 2019 de l’Aliança per l’Aigua d’Eivissa i Formentera des d’on asseguren que tot i haver-se registrat alguns èxits importants en matèria de gestió d’aigua, un any més se segueixen arrossegant els mateixos problemes a les Pitiüses, com ara l’entrada en prealerta per sequera, la contaminació de les aigües costaneres degut a una mala depuració o l’estancament burocràtic de les infraestructures que no poden demorar-se més.

Segons l’opinió d’aquesta entitat, entre els punts positius més destacables hi hauria el fet que tant les administracions com els diferents partits polítics semblen haver començat a donar-li la importància que es mereix a l’aigua, el nostre bé més preuat, després d’haver-se sumat a el “Pacte per l’aigua” l’objectiu és, precisament, trobar solucions a la problemàtica que enfronten les illes. Mitjançant aquest pacte els partits es van comprometre l’any passat a prendre mesures per assolir els quatre objectius estipulats en el pla: garantir l’abastament d’aigua i prevenir els riscos de sequera mitjançant ús prioritari d’aigua dessalada; millorar el sanejament mitjançant la finalització de la nova depuradora de Sa Coma; promoure la reutilització de les aigües depurades i els fangs de les depuradores i, finalment, impulsar la recuperació d’aqüífers i zones humides.

L’Aliança també ha posat en valor en el seu balanç 2019 l’acord entre el Consell d’Eivissa i els ajuntaments per a la redacció d’una ordenança d’estalvi d’aigua davant la perpètua situació de sequera que amenaça l’illa. En aquest sentit també destaquen que municipis com el de Sant Josep hagin començat a abastir a tots els seus residents amb aigua potable; una mesura necessària per disminuir l’extracció d’aigua subterrània.

Una altra de les bones notícies va arribar, segons l’Aliança el dia 4 del mes de desembre quan es van reunir la Junta Insular d’l’Aigua al Consell d’Eivissa i, un dia més tard, al de Formentera. Es tractaven de les primeres juntes insulars de el Pla Hidrològic de les Illes Balears 2021-2027 a les quals es va exposar el contingut dels documents d’inici de la revisió de l’actual pla.

Pel que fa a les qüestions més negatives de 2019, l’Aliança destaca que, després de la posada en funcionament de la bassa de sa Rota a Formentera després de dues dècades inactivitat, aquesta s’hagi deixat d’utilitzar a causa de l’alta salinitat de les aigües regenerades a causa, entre altres motius, a filtracions a la xarxa de clavegueram. Davant l’elevada salinitat en les aigües, la deficient depuració d’aquestes ha inhabilitat el seu ús per al reg.

L’Aliança per l’Aigua també insisteix en el deficient sanejament de les principals depuradores de l’illa d’Eivissa. L’obra de la depuradora de Sa Coma és un exemple de la deficient gestió, ja que actualment segueix paralitzada ia l’espera de la modificació de l’traçat de les canonades i tramitació de les expropiacions, uns tràmits que previsiblement suposin una demora de l’obra entre dos i tres anys. Així mateix, tal com assenyalen, la nova depuradora de Portinatx segueix a l’espera d’adjudicació cinc anys després de l’inici de la tramitació.

Davant d’aquesta situació, l’Aliança per l’Aigua recorda que una mala depuració comporta a la degradació dels espais marins costaners, sent aquesta una de les principals causes de la degradació de les praderies de posidònia. I malgrat això, l’emissari de Formentera encara no ha estat reparat amb la consegüent destrucció de les praderies de posidònia que això suposa, així com de la davallada en la qualitat de les aigües de bany provocat tant per la incorrecta depuració com per l’emissió puntual d’aigües fecals.

I pel que fa a abocaments es refereix, l’Aliança per l’Aigua no s’oblida de l’tanc de tempestes del port d’Eivissa que també el 2019 ha provocat abocaments d’aigües fecals a les aigües costaneres després dels episodis de pluges registrant abocaments fecals a les aigües portuàries un total de 8 vegades; fins al punt d’haver-se de activar el Pla Interior Marítim per a la contenció dels abocaments.

D’altra banda, cal destacar que l’illa d’Eivissa va entrar en escenari de prealerta per sequera al setembre de 2019. Aquesta situació ha afectat greument l’agricultura de l’illa; especialment a la collita de l’cereal a la qual s’han donat importants pèrdues, afectant a un sector cada vegada més delmat per la mala gestió de l’aigua.

Segons aquesta entitat, per aconseguir una millora en el cicle integral de l’aigua és imprescindible millorar el rendiment de la xarxa d’abastament. A l’illa d’Eivissa s’ha constatat que les pèrdues a la xarxa per fuites equivalen a la producció anual de la dessaladora de Santa Eulària, el que significa més de cinc milions de litres, una xifra insostenible tenint en compte l’actual crisi hídrica a les Pitiüses.

Per tot això, al llarg d’aquest 2020 l’Aliança per l’Aigua col·laborarà amb les administracions per assolir els objectius acordats en el Pacte per l’aigua i recorden que és imprescindible que les administracions destinin els recursos necessaris per a finalitzar les infraestructures de caràcter urgent, agilitzant els tràmits de manera inexcusable donada l’emergència ambiental davant la qual ens trobem.

 

Was this post helpful?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Skip to content