Aliança / Difusió i Educació / Secció Dominical Diario de Ibiza “El agua que nos une” / Zones humides a les Pitiüses, una assignatura pendent

Carlota Viada (WWF Espanya)

El passat 2 de febrer va ser el Dia Mundial dels Aiguamolls i amb aquest motiu és una bona data per recapitular el estat de les zones humides a les Pitiüses. En els anys 70 i 80, les grans zones humides -albuferes i salines-, eran plenas de bandades d'aus i extenses àrees de vegetació natural i per tant eren, lògicament, la prioritat de protecció a tota Espanya en aquesta època d'urbanitzacions i absència de legislacions conservacionistes.

Llegir l'article aqui